Privacy- en cookieverklaring

Over ons privacybeleid
ARTIS respecteert de privacy van de bezoeker van onze website(s). Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01.12.2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze Privacy Officer, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken
ARTIS verwerkt je persoonsgegevens doordat je een bestelling plaatst via de ARTIS-webshop en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. ARTIS kan de volgende persoonsgegevens verwerken als je gebruik maakt van de ARTIS-webshop:
• voor- en achternaam
• adresgegevens
• e-mailadres
• betaalgegevens
• telefoonnummer (facultatief)
• IP-adres
• overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• locatiegegevens
• gegevens over jouw activiteiten op onze website
• lijst met contactgegevens van de klant via een app
• internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ARTIS verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• om je betaling af te handelen;
• om onze nieuwsbrief of -brieven te verzenden, mits je hier toestemming voor hebt gegeven. (je kan je ieder moment afmelden via de afmeldlink);
• om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, inclusief het afhandelen van retourzendingen, klachten, garanties en vragen;
• je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• om goederen en diensten bij je af te leveren;
• om jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
• om persoonsgegevens te verwerken als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Minderjarigen
Ben je 16 jaar of jonger en wil je van onze producten of diensten gebruik maken? Dat kan onder toezicht van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

Geautomatiseerde besluitvorming
ARTIS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ARTIS) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ARTIS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je gegevens zolang je klant bij ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat jij niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Inactieve accounts verwijderen we na 7 jaar. Factuurgegevens bewaren we 7 jaar (wettelijke verplichting). Als je je hebt opgegeven voor de nieuwsbrief of -brieven, dan ontvang je deze totdat je dit niet meer wil en zolang bewaren we jouw emailadres.

Delen van persoonsgegevens met derden
ARTIS verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Deze partijen gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor ARTIS deze aan hen verstrekt. ARTIS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij maken in ieder geval gebruik van diensten van:

• het hostingbedrijf van onze ARTIS-webshop (Shopify)
• onze bezorgdienst (PostNL)
• de partij die de logistiek verzorgt (Logistiek Optima Forma (L.O.F.) b.v.)
• de partij die onze nieuwsbrieven verstuurt (Copernica)

Het kan voorkomen dat ARTIS wettelijk verplicht is om jouw gegevens aan overheidsinstanties te verstrekken, bijvoorbeeld in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ARTIS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@artis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Als het verzoek complex is kan deze termijn verlengd worden, waarvan wij je tijdig schriftelijk op de hoogte stellen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ARTIS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Privacy Officer.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Tracking cookies
Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Adverteerders plaatsen geen cookies op jouw apparatuur.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen: stappenplan
Consumentenbond: Tracking cookies blokkeren met adblocker

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Check dus regelmatig deze Privacy- en cookieverklaring, zodat je altijd van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen en klachten
Als je na het lezen van deze Privacy- en cookieverklaring vragen of opmerkingen hebt over de manier waarop ARTIS met je persoonsgegevens omgaat kun je contact opnemen met de Privacy Officer van ARTIS via privacy@artis.nl.

ARTIS doet haar best om aan de privacywetgeving te voldoen en zo zorgvuldig mogelijk met je gegevens om te gaan en je rechten te respecteren. We horen graag als je vindt dat dat niet goed gaat, zodat we dat mogelijk kunnen verbeteren. Als je van mening bent dat de wettelijke bepalingen met betrekking tot de privacybescherming niet correct door ARTIS worden uitgevoerd, dan kan je een schriftelijke klacht indienen bij ARTIS via privacy@artis.nl. Komen we er niet uit, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is verplicht om je klacht in behandeling te nemen.

Contactgegevens
ARTIS
Plantage Kerklaan 38-40 
1018CZ Amsterdam
Nederland

Contactpersoon voor privacyzaken
Privacy Officer (privacy@artis.nl)
nl